Page - 4

Ohde dil vich sadi tha

ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਪਾ ਜੀਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ,,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ,,
ਅਸੀਂ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ #ਸੁਪਣੇ ਦੇਖੇ ਸੀ,,
ਉਹਨੂੰ ਡੋਲੀ ਚ ਬਿਠਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ,,,
ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ #ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ,
ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਮਜਬੂਰ ਲੈ ਗਿਆ,,
#ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਏ,,
ਉਹਦੇ #ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਖੋਰੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ,,

WWW.DESISTATUS.COM

Sadi ZIndagi Wich Vi Kade

ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ,,,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ
ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਇਆ ਸੀ,,,
ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ
ਤੇ ਗਲ ਆਪਣੇ ਲਾਇਆ ਸੀ,,
ਕਦੇ ਸਾਡੀ #ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ
ਇੱਕ ਏਸਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ,,,
ਜਦ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ #ਜਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ,,
ਕੀ ਦੱਸਾ ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਰੇੇ
ਅਸੀ ਕਿਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਕਤ ਬਤਾਇਆ ਸੀ,,
ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ
ਇੱਕ ਏਸਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ,,,
ਜਦ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ,,
ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣੇ #ਦਿਲ ਦੀਆ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ
ਕਿਵੇ ਰੋ ਰੋ ਵਕਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ,,
ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ
ਇੱਕ ਏਸਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ,,,
ਅਸੀ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਉਹਣਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਕੋਣ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰਾ ਅੱਗੇ
ਅਸੀ ਨੀਰ ਵਹਾਇਆ ਸੀ,,
ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ
ਇੱਕ ਏਸਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ,,,

WWW.DESISTATUS.COM

Zindagi wich kinni majboori

ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆ
ਮਜਬੂਰੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇਖੀ ਏ,,
ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਾਲ ਚੂੁੜਾ ਪਾ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਏ,,
ਲੋਕਾ ਦਾ ਕੀ ਏ ਹੱਸ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ,,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਉਣ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾ ਚ ਘੁਲ ਦੀ ਦੇਖੀ ਏ,,

WWW.DESISTATUS.COM

Tere Naal Jeen Di Aas

ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਸੁਪਨੇ,
ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਉਹ #ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਸ ਰਹਿ ਗਈ,,
ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਲੈਣਾ ਏ,
ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ...

WWW.DESISTATUS.COM

Zindagi di poori kitab

ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇ ਦਵਾਂ,
ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇ ਦਵਾਂ ???
ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ 3 ਲਫਜ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ,
ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾ ਚ #ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇ ਦਵਾਂ ???

WWW.DESISTATUS.COM