33 ਨੂੰ "ਥ੍ਰਟੀ ਥ੍ਰੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
22 ਨੂੰ "ਟਵੇਂਟੀ ਟੂ"
🙄🤔

ਤੇ ਫੇਰ 11 ਨੂੰ 
"ਵਨਟੀ ਵਨ" ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 🙄
😂😂

Leave a Comment