Naa Maada Na Changa

ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ❌ ਬਣਾਈ ਰੱਬਾ 🙏
ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ 😭
ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ 😄 ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਂੲੀ
ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਵੇ 😭

Yaar Att Kraunge

Yaar Att Kraunge punjabi status

ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ..

ਯਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ #Att ਕਰਾਉਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 😎

Att Krayi Jande O

ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸ-ਹੱਸ 😃
#ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਓ
ਸੈੱਟ👱♀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ 💕
#ATT ਜੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਓ 👌

Dosti Nibhaun Wale

Dosti Nibhaun Wale punjabi status

ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,,,
ਦਰਾਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ...
ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ...

Kismat Hove Maadi Tan

Kismat Hove Maadi Tan punjabi status

ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ
ਨਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

#ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਤਾਂ
ਹਾਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ