Inside Examination Hall:
Boy: Date?
Girl: No

Boy: Aaj Ki Date?
Girl: Aaj Kya, Kal, Parson
Kabhi Bhi Nahi.

Boy: Didi Aaj Tarikh Kya Hai
Wo Bata Do!

Leave a Comment