ਇਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ,
ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ,
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾ,
ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤਾਂ ਦੇ,
ਪੈਂਦਾ ਪੋਹ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ,
ਕਦੇ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ
ਇਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲਿਖਣਾ,
ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ !!!

Leave a Comment