ਅਜ ਕੱਲ ਜਮਾਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ,
ਜਦੋ Online ਹੋਈਏ
ਕੁੜੀਆ ਕਹਿਦੀਆ__
.
.
.
.
.
. .
ਕਿਦਾਂ ਪਟੋਲਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ__ :xD

Leave a Comment