punjabi sad status Love

ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂ #ਉਡੀਕਾਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਬੈਠ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ
ਕਦ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ ਚੰਦਰਿਆ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ❤

Love Wait Udeek Punjabi Romantic Punjabi Girl

Leave a Comment