ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ 😥
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਝੱਲੇ ਆਂ ...😣
ਹੁਣ ਜਦ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏ
ਮੇਰੀ #ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ,
ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲੇ ਅਾ !!!

Leave a Comment