ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ..
ਖੱਟ -ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ..
.
.
.
.
.
But I Cancelled The Order
Fulkari Ki Karni Si Main Single Banda :D :P

Leave a Comment