ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ
ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ 🙋
ਮੈਂ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਉਹ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ 😀😜

Leave a Comment