ਚੱਪਲ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਨ ਵਾਲੀ
ਅੱਜ ਕੱਲ APPLE ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ,
.ㅤ
.ㅤ
.ㅤ
.ㅤ ㅤ
ਹੁਣ ਬੈਠ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ
TALKING TOM ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ !  :v :P

Leave a Comment