ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ #Cycle ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ :-
ਬਾਈ  ਤੇਰੇ ਸ਼ੈਂਕਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ 🙄
.
ਅੱਗੋਂ ਅਮਲੀ ਨੇ ਵੇ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾਤੀ
ਕਹਿੰਦਾ :-
.
.
.
.
.
ਆਹੋ ! ਥੋਡਾ ਬੁੜਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ…😀😝

Leave a Comment