ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਫਾਫੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ
ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ... :) ;)
.
.
ਪਰ ਬਾਆਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਜ਼ਰਦਾ ਮਲਦੇ ਸੀ ਸਾਲੇ.... :(

Leave a Comment