ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ,
ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਨਿਤ ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ !!!
ਹੰਜੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਾ ਪਾ ਇਕ ਪਰੋਈ ਮਾਲਾ ਗ਼ਮ ਦੀ,
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾ ਸਭ ਚਾਅ ਸਿੰਗਾਰੇ #ਦਿਲ ਦੇ !!!

Leave a Comment