ਤੇਰੇ ਪਿਅਾਰ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋੲੇ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਦੁਨਿਅਾਦਾਰੀ ਨੀ ਦਿਸਦੀ
ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਅਾ ੲੇ
ਦੁਨੀਅਾ #Fan ੲੇ ਜਿਸਦੀ...

Leave a Comment