ਹਾਂਜੀ-ਹਾਂਜੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾੲਿਅਾ ਕਰੇਂਗੀ,
ਨੀ ਪੂਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ...
ਚੂੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਏਗੀ ....
ਵੇਲਾ ਲੰਘਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਐਤਕੀਂ ਸਿਅਾਲ ਦਾ ...
ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਏ ਨੀ,
ਜਦੋਂ ਲਵੇਂਗੀ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਦਾ !!!

Leave a Comment