ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨੀਂ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ
ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ
ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਤੇਹਾਂ 'ਚ ਪਲ਼ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ
ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ...

Leave a Comment