punjabi jokes status Punjabi Punjabi Funny Punjabi Joke

ਵਿਦਾਈ ਵੇਲੇ
ਲਾੜਾ(ਸੱਸ ਨੂੰ) – ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 😊

ਸੱਸ – ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ
ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 😬😂

punjabi punjabi funny punjabi joke

Leave a Comment