Alia bhat - #Safola oil to de diya bhaiya.
Iske sath ka Free Gift nahi diya.
Shopkeeper - iske sath koyi gift nahi hai.
Alia - ullu matt banao
isme likha hai "Cholesterol Free" ‪ :D :P

Leave a Comment