ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ:
ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦਾਰੂ 🍾 ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਦੁਪਿਹਰੇ ਹੀ ਪੀਓ 🙄
ਕਿਉਂਕਿ
.
ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ
ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ 😜😂😂

Leave a Comment