ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ
ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਂ. .!!
ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੁਲਫਾ,
ਤੇ ਪੈੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਂ ਸ਼ਾਮੀਂ. .!!

ਫੱਕਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ
ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨਾਮੀਂ. .!!
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਏ ਤਾਂ ਟੇਕੋ ਜਾਕੇ "ਦੀਵਾਰ-ਏ-ਸਰਹੰਂਦ ਨੂੰ,
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ. . . .!!

ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਂਦੇ ਰਹੇ
ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਨਾਮੀ...

Leave a Comment