ਤੂੰ Diffrential Equation ਵਰਗੀ ਨੀ
ਮੇਰਾ SoLve ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ;)
ਪਰ ਹੱਥ Math 'ਚ ਤੰਗ Kude :P

ਬੱਸ ਏਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ
ਕਿਤੇ ਗਲਤ Formula na ਲਾ ਬੈਠੇ
ਫੇਰ ਕਹੇਂਗੀ ਹਾਏ ਨੀ !
Munda ਕੀ ਕਰਦਾ....? ;) :P

Leave a Comment