ਇੱਕ ਤਰਫਾ #ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ,
ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ #ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਨੀ ਸਕਦਾ,
ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ <3

Leave a Comment