ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ
ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ :D

Leave a Comment