ღღ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚੂੜਾ,,,,,,ਹਾਲੇ ਨਮੀ ਮੈ ਵਿਆਹੀ ,,,,
ਵੇਹਲੀ ਬੈਠੀ ਸੋਹਣਇਆ ਮੈਂ Facebook ਚਲਾਈ ,,,,
ਟੁੱਟ ਗਏ ਦਿਲ ,,,,,ਕਇਆ ਨੇ Delete ਮੇਨੂ ਕਰਤਾ ,,,,
ਜਦ Status Change ਕਰ ,,,,,,, Single ਤੋ  ''Married'' ਭਰਤਾ

Leave a Comment