ਫੁੱਲ ਸਜਦੇ ਸਦਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ, ਸੁੰਘ ਲਈਏ ਪਰ ਕਦੇ ਤੋੜੀਏ ਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਕਸਮ ਉੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮਰੋੜੀਏ ਨਾ
ਯਾਰਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਕ ਵਾਰੀ,...ਮੁੱਖ ਕਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋੜੀਏ ਨਾ
ਜੇ ਪੌਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਪਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਨਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਨਾ

Leave a Comment