Murgi Anda Deti Hai,
Aur Gaay Doodh Deti Hai,
To Aisa Kaunn Hai
Jo Doodh Bhi Deta Hai... Aur Anda Bhi Deta Hai?
?
?
?
?
?
?
?
Dukandaar...... ha Ha Ha Ha.. :D

Leave a Comment