ਪਿਛਲਾ ਖਤਮ ਤੇ ‪ਨਵਾਂ‬ ਤਿਆਰ__
ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ‪#‎ਸੰਸਾਰ‬ __
ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ‪#‎ਫੁੱਲ‬ ਖਿਲਾਵੇ,‪ #‎ਖੁਸ਼ੀ‬ ਚ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ__
‪#‎ਰੱਬ‬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ _/\_

Leave a Comment