ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ
ਲਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਭਾਉਂਦੀਆਂ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਯਾਰੀ ਆ ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਨੀ
,,yaaro,,ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨੀ

Leave a Comment