ਕਿਉਂ #ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੱਜਣਾ ਵੇ......
ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਤਾਂ Ohio ਲੱਗਦੇ ਨੇ,,,,,

ਜਿਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ....
ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ !!!

Leave a Comment