ਕਿਉਂ #Profile ਫੋਲਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੀਂ,,,
ੲਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨੀ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ #ਪਿਅਾਰ ਤੇ
ਤਾਂ ਕਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਅਜਮਾ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਨੀ....

Leave a Comment