ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ
#ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਆ
.
.
ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਿਆ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਆ...

Leave a Comment