ਹਾਸੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਣ ਨੂੰ #ਦਿਲ ਕਰਦਾ <3
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ
ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ <3
ਨਿੱਤ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ,,,
ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ <3

Leave a Comment