ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ATTITUDE 😎  PROBLEM ਨਹੀ ਹੈ
ਪਰ ..
.
ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ….??
.
.

ਝੁਕੋ 🙇 ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੀ 👤ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ !!!

Leave a Comment