ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ
ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨੇ
.
.
.
ਮੈ ਕਿਹਾ #ਗਰਮ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋਣਾ,
ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਦਾ :D

Leave a Comment