ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਕੇਰੈ,
ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਨੇ ਭੈੜੇ,
ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਮੇਲਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਖਹਿੜੇ,
ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਘਰ ਲਭ ਲਾਂਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇੜੇ,
ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਬੀਬਾ ਬੜੇ ਜਮਾਨੇ ਭੈੜੇ....

ਕੈਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣੀਦੇ ਪਾਉਣ ਬਰੈਂਡਡ #ਜੀਨਾਂ..
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਲਗਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ #ਚੀਮਾ..
ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਦੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਈ ਬਾਲੀਵੁਡ #ਕਰੀਨਾ..
ਬੱਗੀਏ ਕਬੂਤਰੀਏ ਪੱਟ ਤਾ ਕਬੂਤਰ #ਚੀਨਾ__

Leave a Comment