ਪਿਅਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ
ਜਿਅਾਦਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ...
.
ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ #ੲਿਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ,
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ...

Leave a Comment