ਆਪਣੇ #Pyar ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ
ਬਸ ਉਹੀ #ੲਿਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ,
ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ #Pyar ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ...
.
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ
ਗੱਲ ੲਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆਜੂ !!!

Leave a Comment