Agar Sikhna Hai Diye Se,
To Jalna Nahi Muskan Sikho,
Agar Sikhna Hai Suraj Se,
To Dubna Nahi Uthan Sikho,
Agar Pahunchna Ho Shikhar Par
To Raah Par Chalna Nahi,
Raah Ka Nirman karna Sikho...

Leave a Comment