ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ__
ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ
ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀ ਛਡਦੇ_

Saath Chhadan wale nu tan ikk bahana chahida
nibhaun wale tan
maut de darwaze takk saath nahi chhad-de

Leave a Comment