ਇੱਕ #ਦੋਰਾਹੇ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ #ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆ ...
ਇੱਕ #ਖੰਨੇ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ #ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਆ...!!!
ਇੱਕ #CoLLeGe ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ...
ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਈ #FRANK ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਆ...!!!
ਇੱਕ WRONG ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਲਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਈ ਕਰਦੀ ਆ
ਉੰਝ ਮਿਲਦੀ-ਮੁਲਦੀ ਹੈ ਨੀ, ਬੱਸ ਬਹਾਨੇ ਈ ਘੜ੍ਹਦੀ ਆ ...!!!
ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਸ਼ੱਕੀਂ ਏ ???
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਪੱਕੀ ਏ  <3 :P

Leave a Comment