ਸਾਲੀ IELTS ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ........
ਮੈ ਤਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈ ਓਦੋ ਹੀ ਕਰੂੰ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ aa gyi ...

Leave a Comment