ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ

ਅਸੀ ਐਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ :(

Leave a Comment