ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ
ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ "ਬਤਾਂਊ"
.
.
.
.
ਜੇ ਤੇਰੀ-ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣਜੇ__
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਊ__ :P

Leave a Comment