♥•--ਉਹ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉ ਪੈਣਾਂ ਸੀ--•♥
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ :( :/

Leave a Comment