suit patiala shahi
ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤੋਰਾਂ ਦੀ, ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਈ ਮੋਰਾਂ ਦੀ
ਹੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤੋਰਾਂ ਦੀ, ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਈ ਮੋਰਾਂ ਦੀ
5 ਚੋਣੀ ਸਲਵਾਰ, ਫਿਰੇ ਚਾੜਦੀ ਬੁਖਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਦਰ੍ਜੀ ਤੋਂ ਰੀਝ ਲਵਾਈ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਤ ਗੋਰੀਏ , ਪਾਇਆ ਸੂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਤ ਗੋਰੀਏ , ਪਾਇਆ ਸੂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਤ ਗੋਰੀਏ !!!

Leave a Comment