ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੇ,
ਹੁਣ ਕਰੀਂ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵੇ,
ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੱਲੇ ਵੇ,
ਘਰ ਲੈ - ਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੇ,
ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਓਦੋ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ,
ਅੱਗ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੇਕਾਂਗੇ...

Leave a Comment