ਤਾਜ ਮਹਲ
ਬਣਵਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ <3 :)
.
.
.
.
.
.
ਹਾਲੇ ਤਾਂ ‪#‎RECHARGE‬ ਵੀ
ਦਸਾਂ ਆਲਾ ਈ ਕਰਾਈ ਦਾ ... ;) :D :P

Leave a Comment