ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਉਦੋਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ……
ਪੈਂਦੇ ਮੰਨਣੇ ਓਹਦੇ ਭਾਣੇ…
ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ…..
ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣੇ…

Leave a Comment