ਓਹਦੀ ਰੀਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਕਾਲ਼ੀ ਨਾਗਣੀ,
ਓਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਕੋਕੀਨ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਏ,,
.
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨੀ ਆ ਯਾਰੋ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਦੀ
ਥੋਡੀ ਭਾਬੀ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਐ__ ;)

Leave a Comment